Länet/landet

Contortan - lämlig för husbygge

Virke från den omdiskuterade contortatallen klarar lagring bra. Det gör att virket blir attraktivt även för husbyggen och möbeltillverkning, det visar nu forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Contortan används i dag mest som massaved till pappersmassa, men den nya forskningen visar alltså att tallen har fler användningsområden.