Krav om hävt köp för brinnande motorcykel

En motorcykel som köptes i en motorcykelbutik i Fellingsbro började att brinna under premiärturen. Företaget anser inte att skadan omfattas av garantin utan hänvisar till försäkringsbolaget. Försäkringbolaget anser i sin tur att det är företaget som ska betala.

Nu kräver Allmänna reklamationsnämnden, ARN, att företaget häver köpet och att köparen bör få tillbaka de nästan 23 000 kronor han betalat.