Västernorrland

Samhalljobben vanliga i länet

Västernorrland är ett av de län i landet som har högst andel anställda inom statliga Samhall, vars uppgift är att hitta jobb till personer med arbetshandikapp. Tre gånger så många är anställda av Samhall i Västernorrland, jämfört med i Stockholm.  En orsak är att det är svårare för arbetshandikappade att hitta jobb i Västernorrland

Samhalls verksamhet var först inriktad på tillverkning men har under senare år inriktats på service och tjänster som till exempel lokalvård.
Sammanlagt har Samhall 21 000 anställda i hela landet och 792 av dem arbetar i Västernorrland.