Etiska fonder ifrågasätts av forskare

Etiska fonder får skarp kritik i en ny doktorsavhandling. Joakim Sandberg har i en avhandling i praktisk filosofi ifrågasatt hur etiska de etiska fonderna egentligen är.

– Dagens etiska fonder verkar sällan göra avkall på avkastningskrav för att etisk hänsyn, säger Joakim Sandberg.

Etiska fonder brukar ha som mål att inte investera i företag, som till exempel har med vapenindustri eller pornografi att göra.

Redan tidigare har etiska fonder fått kritik för att de inte alltid når upp till sina egna etiska mål.

Joakim Sandberg instämmer i den kritiken, men går också ett steg vidare genom att ifrågasätta om ens alla de etiska målen, kan kallas etiska.

– Det accepteras ofta att etik i fonder måste gå ut på att undvika att investera i tobak och alkohol, men frågan är om gemene man skulle acceptera denna syn på etik, frågar han.

Men Sandberg får också mothugg.

– Han är lite orättvis och respektlös mot alla de människor som tycker att det här är väldigt viktigt, säger Carina Lundberg Markov, som är chef för bolagsstyrningen på Folksam.

Markov företräder också kommunernas ledande pensionsbolag KPA, som har flera etiska fonder.

– Det finns folk som inte vill tjäna pengar på lungcancer och som inte vill tjäna pengar på krig. De måste också kunna få välja fonder som tillgdoser de här värderingarna, säger Carina Lundberg Markov på Folksam.

– Man säger att man ska undvika all inblandning i till exempel vapenindustrin, men att tro att man kan hålla sig helt fri från inblandning i den är naivt. Alla företag samarbetar med andra, som har kontakter med vapenföretag och alla företag tjänar pengar på bankers räntor, som kommer bland annat från vapenindustrin, säger Sandberg.

Den 5 april ska Joakim Sandberg försvara sin doktorsavhandling om etiska fonder vid Göteborgs universitet.

Jens Möller, Göteborg
jens.moller@sr.se