Sala

Oro för utförsäljning av allmännyttan

Boende i Sala är oroliga över Kommunens planer på ombildning och utförsäljning av Allmännyttan. På uppdrag av kommunen påbörjar Salabostäder i april sitt arbete med att utvärdera vilka förutsättningar som finns. Men nu har hyresgäster från åtta bostadsområden runtom i Sala lämnat in protestskrivelser till Salabostäder.

- Vi har ju ställt frågan i varje bostadsområde vad de boende tycker, och fått ett enväldigt svar; att hade man velat bo i bostadsrätt så hade man valt den boendeformen redan när man flyttade hit, säger Roger Wallin på Hyresgästföreningen i Sala.

- Det är ju så, att det finns mycket äldre människor. Och blir det bostadsrätter så är det ju frågan om pengar, och det är inte säkert att alla har pengar. Och det är kanske heller inte så roligt att låna pengar när man är pensionär. Har man valt det här boendesättet så vill man ha det kvar, fyller Maj-Lis Johansson i.

I maj förra året fick Salabostäder i uppdrag av kommunfullmäktige, att utreda möjligheterna för att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter, och om förutsättningar finns för att sälja ut delar av fastigheterna till privata fastighetsägare. Tom Hedström som är VD för Salabostäder säger till P4 Västmanland att han absolut förstår den oro och ovisshet som råder. Han berättar att han tar med sig hyresgästerna åsikter, men också att eftersom uppdraget om utredning kommer ifrån kommunen är det ändå hans skyldighet att se till att den blir gjord.

Salabostäder har drygt 2700 lägenheter, hur många av dem som skulle kunna vara aktuella för utförsäljning eller ombildning är alltså långt ifrån klart. Bedömningen och värderingen av bostadsområdena är ett stort och tidskrävande arbete, något som Salabostäder kommer att påbörja nu april.

Enligt Roger Wallin och Maj-Lis Johansson på Hyresgästföreningen är de flesta som hyr av Salabostäder väldigt nöjda med sitt boende. Om en del lägenheter skulle få fortsätta finnas att hyra men att fastigheten skulle säljas till en privat fastighetsägare är hyresgästerna rädda att både boendestandard och trygghet skulle bli sämre samtidigt som hyrorna skulle bli alltför dyra.

- Man vet vad man har med Salabostäder och när man bor i en hyresrätt då ska man känna sig trygg när man kommer hem, konstaterar avslutningsvis Roger Wallin och Maj-Lis Johansson på Hyresgästföreningen i Sala.