Samebyar i Norrbotten utreder vindkraft

Två samebyar i norrbottens län har avtalat om att utreda möjligheterna för en vindkraftspark i renbetesland. Avtalet är skrivet av Sörkaitum och Sirges samebyar tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund och Vind In AB, basindustriernas vindkraftsbolag.

Utredningen gäller nedre Suorvamagasinet i Övre Luleälven som ju är utbyggt för vattenkraft.

- Samarbetet med basindustrins vindkraftsbolag ger en stor möjlighet att ytterligare använda ett redan exploaterat renbetesland i en modern samarbetsform som kan tillföra våra samebyar affärsmöjligheter och arbetstillfällen, säger ordförandena Bertil Pittsa och Bertil Kielatis i Sörkaitums och Sirges samebyar.