Friskola expanderar i Karlskrona

Friskolan Galären i Karlskrona utvidgar sin verksamhet med ytterligare en grundskolelinje.

Skolan har nu fått rätt i sin överklagan till Skolverket.

Myndigheten hade först nekat Galären eftersom man ansåg att skolan saknade rätt sorts lokaler för utbildningen, som inriktar sig på teknik och hantverk.

Så är däremot inte längre fallet och grundskolelinjen får bidrag och klartecken att starta till hösten.