Allt fler pensionerade domare jobbar

Hovrätten i Skåne och Blekinge använder sig ofta av pensionerade domare för att få verksamheten att fungera.

Vid Skåne och Blekinges hovrätt har antalet dagar som pensionärerna jobbar, nästan fördubblats på två år, enligt tidningen Pointlex Legala Affärer.

Under förra året satt pensionerade domare med i totalt 379 rättegångsdagar i de båda länen.

Det ska däremot införas en gräns för i hur många fall som pensionärerna får döma.

Även vid Svea Hovrätt i Stockholm är situationen liknande.

Där kommer dessutom var tredje domare pensioneras de närmaste åren.

Enligt Ragnar Palmkvist, som är kanslichef vid Svea Hovrätt, går det inte att klara sig utan att de pensionerade domarna fortsätter jobba.