Delad vårdnad om gård på norra Gotland

Ett par som varit i gifta i 40 år och sen skilde sig, blev oense om vem som hade rätt till den gård på norra Gotland som de bott på. Gotlands tingsrätt har nu löst tvisten. 

Kvinnan stod på pappret som ensam ägare till gården och makarna hade äktenskapsförord. Men mannen hävdar att det var han som köpt gården och som också betalat de löpande räkningarna.

Gotlands tingsrätt har nu löst tvisten genom att besluta att makarna har lika stor rätt till fastigheten, alltså hälften var.

Tingsrätten grundar bland annat sitt beslut på att avsikten var att båda i praktiken bott och ägt fastigheten gemensamt.