Jämtlands län

Samhall i länet i topp när det gäller antalet anställda

Samhall i länet har flest anställda jämfört med Samhall i resten av landet. Dubbelt så många här - jämfört med riksgenomsnittet.

Några orsaker är att det är svårare för arbetshandikappade att hitta jobb i Jämtlands län och att andelen anställda med lönebidrag är mindre i andra delar av landet.

Samhalls uppgift är att hitta jobb till personer med arbetshandikapp.