Tar idag ställning till nytt lönebud

I eftermiddag kommer Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting ge svar till medlarna om det nya lönebudet som gavs i lördags kväll.

Vårdförbundet sa nej till medlarnas förra bud.

Varken arbetsgivare eller arbetstagare ville avslöja hur det nya budet ser ut eller hur de ställer sig till det.

Förhandlingarna gäller ett nytt avtal för omkring 80 000 anställda. Det nuvarande avtalet löper ut på måndag.

Vårdförbundet har bland annat krävt löneökningar på 1 700 kronor i månaden under två år, en lägsta accepterad lön på 22 000 kronor, lönehöjning för specialistutbildade och förkortad arbetstid för nattarbete.