Kungälv och Öckerö mår bättre

Kungälv och Öckerö är två av de kommuner i Västra Götaland som minskat sitt ohälsotal mest det senaste året.

Statistik från Försäkringskassan visar att ohälsotalet i kommunerna på drygt ett år har minskat med drygt tio procent.

Faktorer som kan ligga bakom den stora minskningen är exempelvis in- och utflyttning. Flyttar många yngre personer in sjunker ohälsotalet. Låg arbetslöshet är också en faktor.

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, förtidspension och sjukbidrag. Siffran för Västra Götaland totalt är 39,2. Snittet för hela landet är 37,9.