Risken ökar för vårdkonflikt

På söndagen avbröts medlingsförsöken om ett avtal mellan Vårdförbundet och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdförbundet sa nej till medlarbudet.

– Det var naturligtvis inte tillräckligt höga nivåer för att kunna starta den löneförändring som vi vill få till stånd i det lokala lönebildningsarbetet, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Har landstingen råd med 1 700 kronor mer i månaden?

– Det är klart att landstingen har råd att värdera vårdförbundets medlemmar rätt.

På lördagen lämnade medlarna ett slutbud till parterna och på söndagseftermiddagen fick de svar.

Detaljerna i medlarbudet är inte kända, men medlarna mötte i alla fall fackets krav på en lägstalön.

Vårdförbundets missnöje blev ännu tydligare genom att det beslutande organet, avtalskongressen, körde över sin egen förbundsstyrelse, som var beredd att godta medlarbudet.

– Det är ett väldigt tydligt tecken på det misstroende de lokalt förtroendevalda har för de lokala arbetsgivarna att tillämpa den lokala lönebildningen som det är tänkt i intentionerna i avtalen, säger Anna-Karin Eklund.

Hur ska ni överbrygga klyftan i förbundet?

– Jag tycker inte att vi har någon klyfta, utan vi är väldigt eniga om att vi är felavlönade. Det ska vi jobba vidare med. Vår lönekamp fortsätter, men i dagsläget kan jag inte säga vad som blir vårt nästa steg.

Arbetsgivarna sa ja till medlarbudet.

– Vi delar inte den bilden. När vi tittar på de lokala utfallen kan vi se att de ligger väsentligt högre än den miniminivå, som förbundet har varit garanterat. Sedan kan det vara så att på någon enskild arbetsplats har man inte fått så god löneutveckling. Över hela landet är den god, säger Ingela Gardner Sundström, som leder förhandlingsdelegationen hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur ser du på risken för konflikt?

– Den har naturligtvis ökat, men vi vet inte om det blir det.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se