England

Plan kraschade i bostadsområde

Ett privatägt jetplan, med fem passagerare ombord, störtade på söndagen i ett bostadsområde i Kent, i södra England.

Planet förstörde ett hus och ett garage, men ingen människa på marken ska ha fått några allvarligare skador.

Alla  fem personer som fanns i planet befaras ha omkommit.