KRISTIANSTAD

Elektriker varnar för miljonbyggen

Elinstallatörernas organisation, EIO, varnar nu för miljonbyggena. Cirka 650 000 lägenheter har gamla elledningar som enligt EIO nu måste börja ses över. Det kommunala bostadsbolaget ABK i Kristianstad har cirka 1200 lägenheter från miljonbyggets tid på 60- och 70-talet.

ABK har renoverat de flesta av sina lägenheter, men byggchef Per Ola Pershof ser problem med de enorma kostnader det kommer att bli att rusta upp landets samtliga miljonbyggen.

1965 togs det beslut om miljonbygget - en miljon moderna nya bostäder skulle byggas. Och idag börjar många av miljonbyggets lägenheter att bli ordentligt slitna. Uppskattningsvis finns det 650 000 lägenheter från den här tiden som inte renoverats.

Men det är inte bara de äldre flerfamiljshusen som är i behov av översyn och renovering. Det finns många äldre villor i Sverige också.

Dennis Reimer, brandinspektör i Hässleholm understryker vikten av att även villaägare ser över sina elledningar.