jämtlands län

Kostnad hinder för att stoppa Gula fläcken

Nu finns ett nytt läkemedel som kan förhindra att gamla människor får kraftig synnedsättning. Men det är dyrt och osäkert hur många patienter som kommer att erbjudas medicinen som är till stor hjälp för de drabbade.

Enligt socialstyrelsen ska behandlingen prioriteras och på Östersunds sjuhus används medicinen sedan årskiftet men inga extra pengar har skjutits till för detta.

Det är osäkert om fler patienter kommera att få hjälp efter de nu tio pågående behandlingarna som beräknas kosta 500.000.

Många fler skulle behöva medicinen. Varje år drabbas omkring 50 personer i länet av ögonsjukdomen men idagsläget finns alltså inte pengar till att behandla dem