Universitetet tar emot omdiskuterade pengar

Flera institutioner på Göteborgs universitet har tagit emot pengar från den svenska stipendiestiftelse som bär namnet Ryoichi Sasakawa, en känd japansk fascist.

Som Sveriges Radios program Kaliber avslöjade på söndagen har många, från gymnasister till forskare, tagit emot pengar från stipendiestiftelsen.

I Göteborg har bland annat institutionen för orientaliska och afrikanska språk, konsthögskolan Valand och Handelshögskolan tagit emot pengar. Karin Cederholm jobbar på instutionen för civilekonomprogrammet med inriktning på Japan och hon har sökt stipendier för elevernas räkning, men ser inga problem med att avsändaren var en fascist.

– Han var ju en ond människa, men hans pengar kan ju göra gott istället och utbilda studenterna till att göra bättre saker i samhället, säger Karin Cederholm.

I tio års tid har Handelshögskolans civilekonomprogram med inriktning Japan vid Göteborgs universitet varje år tagit emot mellan 25 000 och 50 000 kronor från Sasakawa foundation. Sasakawa som själv betecknade sig som världens rikaste fascist, men av andra som värsta sortens krigsförbrytare efter andra världskriget.

Karin Cederholm, som varit med och sökt pengarna till studenterna berättar att beslutet att ta emot pengarna föranleddes av en diskussion på institutionen.

Dennis Töllborg som är professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är starkt kritisk till att universitetet använt pengar från fonden.

– Jag blir direkt illamående och jag skäms, säger Dennis Töllborg.