Svensson omvald s-ordförande

Åke Svensson omvaldes till ordförande då de gotländska socialdemokraterna i helgen höll sitt årsmöte.

På mötet framkom bland annat att partiet framöver skall bli mer tillgängligt för allmänheten för att på så sätt få fler medlemmar.

Nytt är också att styrelsen tar på sig olika ansvarsområden:

För kommunpolitiken Björn Jansson, för medlemsutveckling Margareta Carlström-Nilsson, för media och oponion Hanna Nyman och som valledare inför nästa val Bo Björkman.