Sanda

Gångbro eller tunnel orealistiskt

Byggnadsnämndens krav på en bro över vägen eller en gångtunnel under vägen i Sanda är orealistiska. Det anser Vägverket.

Byggnadsnämnden kräver bro eller gångtunnel vid Varbos i Sanda för att kunna godkänna byggandet av nio uthyrningsstugor öster om väg 140.

Det beslutet har nu överklagats av bolaget Visby Invest som vill bygga stugorna.

Men även Vägverket tycker att en tunnel eller gångbro över vägen är orealistiska krav.

En tunnel är inte lämpligt på grund av markförhållandena och en bro skulle bli både skrymmande och ful. Dessutom skulle det kosta för mycket, anser Vägverket.

Det blir nu länsstyrelsen som ska fatta beslut om stugbygget i Sanda.