Mer motion på recept

Från och med i dag får läkare nya rekommendationer att behandla sjukdomar som till exempel demens o schizofreni med motion. Under den senaste månaden har all personal på vårdcentralerna i länet fått utbildning i det här.

Ångest, demens o schizofreni ska nu hållas i schack med motion som komplement till medicin. Det slår folkhälsoinstitutet fast i dag i sin nya publikation av FYSS, som är en samlingskrift där det står för vilka sjukdomar motion bör ordineras och på vilket sätt man bör röra på sig.

Hans Lingfors är distriktsläkare på Habo vårdcentral och har följt utvecklingen på området.

- Det har ju kommit väldigt mycket ny kunskap om de psykiska sjukdomarna på senare år. I en studie hade man lika bra effekt med fysisk aktivitet som med de nya pillren, säger Hans Lingfors.

De senaste studierna om att motion på recept fungerar bra tas på största allvar inom landstinget där nu alla vårdcentraler har fått kompetensutveckling på området och förväntas ordinera motion på recept.

- Förhoppningen är att patienterna ska må bättre. Dessutom får man som bonus att man behöver mindre mediciner, säger Hans Lingfors.

Marcus Carlehed
marcus.carlehed@sr.se