uppsala

Gymnasieelever trivs bättre

Eleverna på Uppsala kommuns gymnasieskolor trivs allt bättre. Det visar kommunens senaste så kallade kvalitetsundersökning, skriver Upsala Nya Tidning. På en poängskala från 1 till 4 ligger kommunens gymnasieskolor på snittet 3,6.

En av slutsatserna i undersökningen är att eleverna känner sig delaktiga i skolans arbete.