Kommunanställda är dåliga på Lex Sarah

Blekinges kommuner har svårt att hantera Lex Sarah, som innebär att anställda inom äldre- och handikappomsorg är skyldiga att anmäla missförhållanden. Det har länsstyrelsen kunnat konstatera efter att ha följt kommunernas arbete med Lex Sarah.

Rutinerna är inte alltid kända i verksamheterna och det finns en osäkerhet om hur man ska göra en anmälan.

Kommunerna jobbar mer aktivt med Lex Sarah idag än tidigare, men fortfarande märker länsstyrelsen att lagen är svårhanterad och att kunskaper alltså ofta brister.

Socialstyrelsen har uppmärksammat problemet och ser nu under våren över riktlinjerna för lagen.

Många är osäkra
Att vårdanställdas kunskper om Lex Sarah varierar är en av flera brister i systemet som lässtyrelsen kunnat konstatera när de följt Blekingekommunernas arbete. I samtliga av Blekinges kommuner finns en osäkerhet om hur skyldigheten att anmäla missförhållanden i omsorgen ska fungera i praktiken.

– Lagen är svårtolkad och till följd av det så finns en osäkerhet om när man ska göra en anmälan, säger Ann-Christe Petersson på länsstyrelsen.

Stöld vanligaste anmälningsorsaken
Förra året gjordes 23 anmälningar enligt Lex Sarah i Blekinge. Flest i Karlskrona där det gjordes tolv anmälningar. Bland fjolårets anmälningar i länet är den vanligaste anmälningsorsaken stöld från vårdtagare, men det finns också flera exempel på fysiska övergrepp och kränkningar.

Kommunerna hanterar själva fallen, men länsstyrelsen överblickar arbetet genom att sammanställa anmälningarna varje år.

Systemet har alltså många brister som kan vara hinder för att anmälningar kommer fram. Bland annat att alla anställda inom omsorgen inte känner till skyldigheten.

Har blivit bättre
Sedan skyldigheten att anmäla missförhållanden infördes för äldreomsorgen 1999 och handikappomsorgen 2005 har kommunerna förbättrat sitt arbete avsevärt. De första åren kom knappt några anmälningar och det tog tid för kommunerna att utarbeta rutiner. I dag jobbar kommunerna mer aktivt med Lex Sarah, men det är inte tillräckligt menar Ann-Christine Peterson.

– Det finns fortfarande brister, det räcker inte med skriftliga rutiner utan alla ute i verksamheten måste känna till dem. Det har vi märkt kan vara ett problem, speciellt vid stor personalomsättning.

Tycker att rutinerna är bra
Chefen för äldreförvaltningen Per Jonsson tycker att Karlskrona har bra rutiner idag. Men han delar uppfattningen om att lagen är svårtolkad.

– Det råder en osäkerhet om vad som ska betraktas som en Lex Sarah-anmälan, men jag vill påstå att vi inte har någon osäkerhet i Karlskrona när det gäller hur vi handlägger det som är en anmälan.

Per Jonsson säger att det ingår i rutinerna att informera all personal när de får introduktion.

Fick ingen information
Men ändå verkar det alltså inte vara så i praktiken. Fanny Bjuringe som jobbar på äldreboendet af Klint i Karlskrona kommer i alla fall inte ihåg att hon fått någon sådan information.

– Vi har gått igenom alla rutiner här, men inte Lex Sarah. Jag har läst om det, men vi har inte gått igenom det speciellt, säger hon.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se