Sågverksolyckor ökar

Sågverk och hyvlerier är en starkt olycksdrabbad bransch. Under de två senaste åren har olyckorna ökat i Västerbotten. En arbetsplatsolycka kan få stora konsekvenser för de som drabbas. Därför kommer Arbetsmiljöverket under året att inspektera alla sågverk och hyvlerier med fler än 4 anställda.