Lycksele

Skogsdom överklagas

Skogsägaren Harald Holmberg i Norrbäck utanför Lycksele överklagar till kammarätten den tingsrättsdomen som förbjuder honom att avverka skog utan kalhuggning.

Holmberg vill använda naturkulturmetoden i stället för att kalhugga som Skogsstyrelsen kräver.

Metoden innebär att man hugger ned äldre mogna träd och väntar på att de yngre växer till sig. Vid plantering sker ingen markberedning med maskiner.