Lindrigt straff för skattebrott

Straffet för skattebrott i mångmiljonklassen kan bli lindrigt. Inte minst om svenska personer och företag begått brotten med hjälp av transaktioner i utländska skatteparadis.

I ett fall blev straffet 240 timmars samhällstjänst och det var mest tur att brottet avslöjades, säger Göran Haglund på Skatteverkets internationella enhet.

– Det är klart att det många gånger finns ett slumpmoment med i det hela.

Då kan det här pågå år efter år innan det blir föremål för någon åtgärd?

– Ja, den risken finns naturligtvis, säger Göran Haglund.

Det här fallet, som kan ses som ett typfall. Det gäller ett svenskt företag, där ägarna köpt in golvmaterial från en leverantör i utlandet. Priset var på papperet 25 procent över det verkliga och överskottspengarna har i samband med att golvmaterialet levererats slussats in till ett bolag på Jersey. De verkliga ägarna till Jerseybolaget var, inte oväntat, utan närmast typiskt det svenska golvbolagets ägare. Pengar från Jerseybolaget har sedan utan beskattning plockats hem till Sverige med hjälp av utländska kontokort.

Så här fortsatte det år efter år tills bolaget som levererade golvmaterialet och som inte låg i något skatteparadis utan i Tyskland, råkade ut för en skatterevision. Först då avslöjades vad som pågick. I det här fallet handlade om otur för det svenska golvbolagets ägare och om tur för den svenska skattemyndigheten.

I det här typfallet handlar det om att det svenska företaget betalat ut mer pengar än vad materialet kostat. Pengarna, åtskilliga miljoner kronor som annars skulle beskattats som högre löner eller vinster, har i stället och utan avbränning hamnat i ägarnas plånböcker.

Straffet som tingsrätten avkunnade för ett par månader sedan blev alltså lågt, villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst och inget näringsförbud.

En dom som kan peka på att det ska mycket till innan straffet blir fängelse. Något som åklagare till exempel begärt i åtalet för grovt skattebrott mot de förra Skandiadirektörerna Lars- Eric Petersson och Ulf Spång, men där tingsrätten frikänt Petersson och Spång från skattebrott för deras sätt att flytta pensionspengar via bolag i skatteparadis.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se