Sundsvall

För få hus radonmäts

Sundsvall kommer inte att nå det nationella målet att alla hus ska vara radonmätta 2020. Exakt hur många av kommunens cirka 48 000 hus som mätts är oklart men miljökontorets statistik visar att under 20-hundratalet är det cirka 5000. 20 procent av dem hade förhöjda radonvärden.

Radon är ett allvarligt hälsoproblem och läget nu visar att takten borde öka, säger Magnus Hane på miljökontoret, han tror att många sticker huvudet i sanden och inte vill veta.

– Huset är mer värt om man inte vet om problemet än om man inte vet, säger han.

Kommunen kan kräva att hyresvärdar låter mäta sina hus, men när det gäller villaägare är det bara information som gäller.