Västernorrland

Lägsta sjuktalen bland Sollefteås kommunanställda

De anställda på Sollefteå kommun har den lägsta sjukfrånvaron bland kommunanställda i Västernorrland. Med en sjukfrånvaro på 6,1 procent för 2007 så ligger Sollefteå en bra bit under medeltalet som är 7,2 procent.

Kramfors har den största sjukfrånvaron bland sina kommunanställda- 8,2 procent.

I alla kommuner i länet har iallafall sjukfrånvaron bland de egna anställda minskat under senare år.

Siffrorna kommer från Sveriges Kommuner och Landsting.