Kommunanställda är dåliga på Lex Sarah

Blekinges kommuner har svårt att hantera Lex Sarah, som innebär att anställda inom äldre- och hadikappomsorg är skyldiga att anmäla missförhållanden. Det konstaterar  länsstyrelsen. (SR Blekinge)