Ljungby

Folkets Hus miljonförluster i Ljungby täcks fram till 2017 av skattebetalarna

Folkets Hus i Ljungby kan kvittera ut upp mot ett par miljoner kronor årligen från kommunen för att täcka sina förluster.

Sedan 1999 har det kostat skattebetalarna i Ljungby 18 miljoner kronor. Upplägget gäller fram till 2017 och har kritiserats av kommunrevisorerna. 

Lagt kort ligger, enligt det socialdemokratiska oppositionsrådet Clas-Göran Carlsson.

- Min uppfattning är att avtalet gäller och ska fullföljas och vi har att hantera det på det sättet, säger han till Sveriges Radio Kronoberg.

Avtalet mellan Folkets Hus och Ljungby kommun tecknades i början av 90-talet och sträcker sig alltså ändra fram till 2017. Det innebär att skattebetalarna i Ljungby får räkna med att vara med och betala ytterligare omkring 18 miljoner kronor om förlusttäckningen fortsätter ligga på samma nivå som den gjort sedan 1999, enligt de siffror som kommunens ekonomikontor tagit fram för Sveriges Radio Kronobergs räkning.

Avtalet är en dyr historia för kommunen, anser kommunrevisorerna som låtit revisionsbyrån KPMG granska upplägget. Det innebär till exempel att bidraget från kommunen minskar i takt med att förlusten minskar, det vill säga, det finns ingen större anledning för Folkets Hus att hålla igen.

- Jag tror ändå att mottagaren är mån om att sköta verksamheten så kostnadseffektivt och så bra sätt som möjligt. I revisionsrapporten riktas mycket hård kritik mot kommunen som, enligt revisorerna, alltför okritiskt och utan krav på redovisning, pumpar in pengar i Folkets Hus år efter år. ”Kommunen behöver överhuvudtaget utnyttja sin avtalsenliga rätt till insyn och kontroll för att säkerställa att kommunala medel används på ett ändamålsenligt sätt. Hittills bedömer vi inte att detta skett”, skriver revisorerna i rapporten.

ClasGöran Carlsson satt under flera år i Folkets Hus styrelse som kommunens representant:

- Att inte redovisningar lämnats till kommunen beror på en kommunikationsmiss mellan Folkets Hus och kommunens ekonomikontor. I den delen är det bara att erkänna att den dialogen inte fungerat. Däremot har den löpande insynen genom min medverkan i styrelsen kunnat fungera, säger han

Revisorerna anser att kommunen - genom sin representant i styrelsen - ska driva på Folkets Hus för att få ner förlusterna och på det sättet minska bidraget från kommunen. Men några sådana krav kan inte kommunens nye representant i styrelsen, moderaten Krister Lundin, presentera.

Och Folkets Hus nya vd, Marie Moberg, säger att hon inte hunnit sätta sig in i avtalet ännu och vill därför inte ge några kommentarer.