Halland

Vilda djuren är ett hot mot lövträd

Att föryngra lövskog innebär problem. Lövträden är nämligen begärliga som foder åt de vilda djuren.

Enligt forskare kommer vi i framtiden att få ett klimat som liknar det som man har kring Medelhavet. Det mildare klimatet gör att fler skogsägara kommer att välja att plantera lövträd istället för gran.

– Redan idag har vi problem med viltskador i planteringar med lövträd, säger Ulf Johansson som är platschef på Tönnersjöhedens försökspark i Smlångsdalen.

– Om lövsträdsplanteringarna ska ha en chans måste man hålla efter stammarna av framförallt älg och rådjur, men också småvilt, säger han.

Det kan ske antingen genom ökad jakt eller att planteringarna inhängnas.