bergslagen

Projekt ska få fart på gruvindustrin

Nu ska man få fart på gruvindustrin i Bergslagen igen. Med projektet Bergskraft Bergslagen ska man de kommande tre åren leta metoder för efterbehandling av gruvavfall.

Samtidigt ska man försöka utveckla ett nätverk mellan gruvföretag, kommuner och universitet i bergslagsområdet.

Just nu marknadsförs Bergslagen i hela världen och målet är att man till 2012 ska ha två nya gruvor igång.