Gävleborg

Unga idrottsledare får inga jobb

Sedan 2001 har inte mindre än 200 unga idrottsledare utbildats av Hälsinglands och Gästriklands idrottsförbund. Men trots en skriande ledarbrist har de nya unga ledarna haft svårt att få ledarjobb i sina föreningar.

Projekt Unga ledare initierades redan 2001 av Riksidrottsförbundet och Sisu idrottsutbildarna då barnkullarna var stora och det rådde akut brist på unga ledare.
2001 fanns också en bild av att unga personer inte var intresserade av att arbeta ideellt, men det visade sig att ungdomar visst vill engagera sig i föreningslivet.
Det var inte pengarna som lockade i första hand, utan det viktigaste var den personliga utvecklingen och att känna stöd från den egna föreningen.
Men det ironiska är att det är just stödet från de egna föreningarna som varit det stora problemet, Merparten av alla nyutbildade unga ledare har inte kommit in på de ledande positioner i sina klubbar som var tänkt.
Mats Tjernberg, konsulent på Hälsinglands idrottsförbund, vill ändå inte kalla projekt Unga ledare för ett direkt misslyckande:
- Utbildningssatsningen har varit ett pilotprojekt och därmed ett sätt att undersöka både vad som fungerar och vad som inte gör det, menar han.