SKÅNE

Kostsamt att byta elledningar

Elledningarna i bostäderna från miljonprogrammet från 60- och 70-talen är i så dåligt skick att de nu måste ses över. Det kommer kosta de skånska bostadsbolagen mycket pengar att renovera.

– Det är svårt rent ekonomiskt, men mitt råd är att renovera ordentligt. Det kommer kosta mer i längden att inte göra det, säger Per Ola Pershof, byggchef på det kommunala bostadsbolaget ABK i Kristianstad.

1965 togs det beslut om miljonbygget. En miljon moderna nya bostäder skulle byggas i Sverige. Idag börjar många av miljonbyggets lägenheter bli ordentligt slitna. 650 000 av dem har inte renoveras sedan de byggdes.

Det är inte bara de äldre flerfamiljshusen, som är i behov av översyn och renovering. Många äldre villor i Skåne måste se över sina elledningar.