Västra götaland

Färre återfall efter bröstcanceroperation

Metoderna för att bota bröstcancer blir allt bättre. Bland annat finns bättre kirurgiska metoder som hjälper många, men än viktigare är att återfallen minskar.

- Genom tilläggsbehandling efter operation kan vi nu se till att betydligt färre kvinnor får återfall, säger Stig Holmberg överläkare på kirurgin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Han säger att förut fick omkring varannan drabbad kvinna återfall av bröstcancer efter sin operation, nu rör det sig om cirka var fjärde.

- Det är ett stort framsteg att vi kunnat minska risken för återfall på det sättet, säger Stig Holmberg.

Han menar att det är medveten forskning som ligger bakom minskningen. Till exempel ett nytt biologiskt behandlingsmedel som kom för några år sedan. Det behandlingsmedlet ger kvinnorna en antikropp mot ett ämne som finns på cancercellerna.

Varje år drabbas 1200 kvinnor i Västra Götaland av bröstcancer.