västerås

Dom för människosmuggling står fast

Tingsrättens dom på 5 månaders fängelse för människosmuggling slås nu fast, för den 33-åriga kvinna från Kina som i februari dömdes för att ha fört två kinesiska barn och två kinesiska ungdomar till Sverige. Överklagan till Hovrätten återkallades.

Det var i november förra året som kvinnan reste till Sverige tillsammans med de två barnen och de två ungdomarna. Hon greps i en lägenhet i Västerås, där polisen också omhändertog de båda barnen som kvinnan fört till Sverige.

De båda ungdomarna har man ännu inte lyckats hitta.