Kritik mot kinesiska kommunistpartiets inflytande på Stockholms universitet

Den interna kritiken är hård från forskare och lärare vid Stockholms universitet mot att Nordiska Konfuciusinstitutet tillåts bedriva undervisning på Stockholms universitet. Institutet är underställt det kinesiska kommunistapartiet och den akademiska friheten är hotad, enligt kritikerna. Tom Hart, tidigare föreståndare för Centrum för Stillhavs- och Asien Studier på Stockholms universitet som bidragit med en kvarts miljon årligen av sina anslag till Konfuciusinstitutet, är öppet kritisk till att institutets tillåts verka på universitetet.

– Det är mycket tydligt att konfuciusinstituten är formellt självständiga. Men det är klart att de är underställda kommunistpartiets propagandadepartement balnd annat. Det är inte friskt att det ska vara på det viset.

Tom Hart är numer professor vid Handelshögskolan i Stockholm och den enda kritikern som vågar uttala sig officiellt. Övriga Vetenskapsradion varit i kontakt med kräver att få vara anonyma. En fristående utredning av Konfuciusinstitutet har inte kunnat belägga anklagelser om politisk övervakning, undervisningspropaganda eller att kinesiska ambassaden via institutet försökt stoppa föreläsningar vid universitetet från forskare som är Falungonganhängare.

Li Silverberg som är institutets projektkoordinator anser att anklagelser är grundlösa.
– Det förekommer inga som helst påtryckningar från ambassadens sida, inte när det gäller någonting vi gör, vare sig undervisning eller något annat som vi anordnar.

Det är unikt att ett statligt kultur- och språkinstitut får en plats inne på ett universitet och många toppuniversitet i världen som tillfrågats av Kina har tackat nej . Enligt utredningen bäddar det här för kritik om osjälvständighet gentemot en regim som den kinsesiska. Utredningens förslag är att snarast lyfta ut institutet från universitetet och att ett konsortium av fler lärosäten i Stockholmsregionen går samman och tecknar ett avtal med Konfuciusinstitutet om fortsatta språkkurser på kinsesiska som det råder brist på idag.

Fakultetschefen dekanus Gunnar Svensson försöker nu hitta en lösning som ska mildra den interna kritiken.
– Jag tänker agera för att försöka få till stånd ett konsortium.

Om det inte går att hitta andra lärosäten som vill hänga på Konfuciusinstitutet så föreslår Gunnar Svensson att man säger upp avtalet med institutet så snart det går.