Fler vill göra arkeologiska undersökningar i Värmland

Värmlands Museum får konkurrens när det gäller arkeologiska undersökningar i Värmland.

När länsstyrelsen gått ut med en intresseförfrågan har förutom Värmlands Museum även Bohusläns Museum, Stiftelsen Kulturminnesvård Mälardalen och Riksantikvarieämbetet kommit in med handlingar för lämplighetsbedömning.
Det handlar om organisationens kompetens, erfarenhet och även övriga kvalitéer.