Landstinget

(siv) kräver att uppsägningar omprövas

Sjukvårdspartiet i Värmland, siv, kräver att landstinget ska ompröva beslutet att inte ta över personalen som nu arbetar för Carema i Säffle och Kristinehamn.

Uppsägningarna innebär en svår förlust för landstinget, säger siv i ett uttalande, och pekar på att sköterskorna har etablerade nätverk och stor kunskap om kroniskt sjuka patienter.
Sjukvårdspartiet kräver också att landstinget tar hänsyn till statistik som säger att vårdplatserna i Värmland måste bli fler, i stället för att minskas i antal.