Mångfalt fler spädbarn dör i Vietnam

I norra Vietnam dör fyra gånger fler spädbarn än vad som rapporteras officiellt. Det visar en ny studie av svenska och vietnamesiska forskare.

Norra Vietnams officiella dödstal bland nyfödda har tidigare varit fyra per tusen nyfödda barn. Det är en mycket låg dödlighet och helt i nivå med länderna med den lägsta dödligheten i världen, som till exempel Skandinavien, Japan, Holland och Singapore.

Men nu har svenska forskare från Karolinska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med de vietnamesiska hälsomyndigheterna kommit fram till mer tillförlitlig statistik. Den visar att det snarare är 16 av 1000 nyfödda som dör.

Anledningen till underrapporteringen är att det inte funnits något effektivt system för att rapportera dödligheten bland de nyfödda. Problemet med underrapporteringen av nyföddas dödlighet är stor inte bara i Vietnam utan i många fattiga länder.

Men genom att ha rätt siffror som underlag kan man nu fördela resurser och göra mer riktade insatser för att förebygga dödligheten. Insatser som är ganska enkla att genomföra, menar en av forskarna Lars-Erik Persson, professor i internationell mödrahälsovård vid Uppsala universitet.
– De flesta av orsakerna till de här dödsfallen kan förhindras med rätt så enkla åtgärder. Till exempel att det finns en barnmorska vid förlossningen, att det finns någon som tar hand om anpassningssvårigheter som ett nyfött barn kan ha att komma igång och att det också finns nogon som hjälper till i fall ett nyfött bran visar tecken på att utveckla någon infektion. Allt det här är sådant som går att åstadkomma även i fattigare länder. Det har en rad olika studier visat på senare år.

katarina.franck@sr.se