SVERIGE

Nu kan vården av äldre jämföras

För första gången går det nu att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre. I dag lanseras nämligen Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats.

Enskilda äldreboenden, kommuner och stadsdelar i storstäderna kan jämföras.

- Äldreguiden är en vägledning för närstående och äldre som vill ha information om äldreboenden. Den redovisar också kvaliteten på hela äldreomsorgen, kommun för kommun, säger Håkan Ceder, som är Socialstyrelsens överdirektör.

Äldreguiden bygger på uppgifter från kommunerna som Socialstyrelsen samlat in. Den innehåller information om kvaliteten på 2100 äldreboenden och visar omdömen från 1 till 5 på kvalitetsområden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.