Skalbagge med tre sexuella varianter

I skalbaggarnas värld är det ofta bra för hannen att vara stor när han ska para sig. Men att vara stor är inte alltid ett vinnande koncept. Japanska forskare har nu visat att hos skalbaggen Librodor japonicus (som tillhör samma familj som rapsbaggen) finns tre helt olika sexuella varianter.

De stora hannarna lyckas vinna den sexuella kampen om honorna genom att de är starka och har stora käkar. De mellanstora hannarna har istället utvecklat större vingar som gör att de snabbare kan söka upp honorna innan de stora har hunnit komma till platsen.

De minsta skalbaggshannarna har en helt annan taktik. De är så små att de kan smygpara sej med honorna. De smyger upp bakom ryggen på de stora hannarna som inte noterar att de fått konkurrens. Dessutom har de minsta hannarna större testiklar och sperma som är mer konkurrenskraftig.

Bland närbesläktade arter är det känt att det kan finnas två olika storlekar på hannarna, men forskarna vid Okayamauniversitetet konstaterar att de nu har kunnat visa att Librodor japonicus hannar finns i tre storlekar.