Skåne

Få konkreta resultat av Kinasatsning

Få skånska företag fick ut något av en resa till Kina som Region Skåne satsade en kvartsmiljon på för fyra år sen. Meningen var att företagen skulle få till stånd affärer med landet i öster. Region Skåne erkänner nu misstag.

- Det ledde inte till några konkreta projekt, men vi har fått en del kontakter, säger Pia Welander på vattenreningsföretaget AnoxKanes i Lund.
Många andra företag som var med på resan vittnar om samma sak. Flera tjänstemän på Region Skåne säger också att samarbetet efter resan inte heller har varit särskilt prioriterat.
- Det är väl så att när vi ska göra något som vi inte gjort tidigare gör man en del misstag i början och det gjorde vi, säger Jerker Swanstein.
- En del av företagen kanske inte skulle följt med, för det gav dem ingenting.
Nu planerar Region Skåne en ny resa till Kina.