ETER MÅNDAG 31 MARS

  • Filminspelningar har omsatt 75 miljoner kronor på ön
  • Kerstin lyckades få kontaktfamilj men många får vänta
  • Gösta Lyttkens delar ut eget musikpris för första gången
  • Socialstyrelsen har undersökt äldreomsorgen
  • Idag tänker hela världen på Tibet