Hotell och turism i nya gymnasiet

Framtidens gymnasister kan få läsa ett nytt nationellt program som inriktar sig på hotell och turism. Däremot försvinner medieprogrammet.

På måndagen presenterade regeringens utredare Anita Ferm gymnasieutredningen där hon föreslår att det ska finnas 19 nationella program i gymnasieskolan, varav 14 ska vara yrkesförberedande. I dag finns 16 nationella program.

Nya inriktningar är bland annat nationella program för flygteknik respektive hotell och turism, medan medieprogrammet slopas.

Dagens två högskoleförberedande program delas upp i fem nya program: ekonomi, samhällsvetenskap och media, estetik och humaniora, naturvetenskap och teknik.

Anita Ferm föreslår också att en ny funktion inrättas: en examensansvarig lärare med hög kompetens för varje program på varje skola.

Kravet på godkänt betyg i minst tolv ämnen från grundskolan ska eleven under vissa förutsättningar kunna få dispens från.

Utbildningsminister Jan Björklund tror att den nya gymnasieskolan kan införas i sin helhet först 2011, men att det går att införa vissa delar tidigare. Det handlar till exempel om att grundskolan skulle få ta större ansvar för de elever som i dag hamnar på gymnasieskolans individuella program.