hejnum

Lättare att besöka våtmarksområde

Nästa år ska det bli lättare att besöka våtmarksområdet vid Kallgate i Hejnum. Med hjälp av pengar från staten och från EU ska området förses med en vandringsled, ett utsiktstorn och en informationsplats för besökarna.

P-platser och utsiktstorn ska placeras utanför Natura 2000-området. Enligt planerna ska vandringsleden bli cirka fyra kilometer lång.

Just nu pågår en anbudsgivning som länsstyrelsen har gått ut med, anbuden ska vara inne senast 21 april.