Grums

Rasta får inte ta hand om sina sopor

Rastaföretaget i Grums förlorade i första instans striden mot kommunen när det gäller hanteringen av det avfall som besökare lämnar efter sig.

Kommunen har avslagit företagets dispensansökan att få hantera avfallet själv. Ett beslut som överklagats till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen som utrett frågan har samma inställning som kommunen och avslår överklagandet. Att det skulle bli billigare för företaget att hantera avfallet själv är inte en tillräcklig grund för att frångå det kommunala ansvaret för avfall, enligt länsstyrelsen.