Äldreboenden får omdömen i ny guide

En ny guide låter nu dom äldre jämföra boenden. Det är Socialstyrelsens nya Äldreguiden har satt omdömen på 2 100 äldreboenden i Sverige. Där framgår bland annat om det finns det gott om personal, vilken utbildning personalen har och om man får välja mat.

Målet är att främst de äldre själva och deras anhöriga ska kunna jämföra kvaliteten på vård och omsorg på olika äldreboenden och i olika delar av Sverige.

I denna första version - som öppnade på Socialstyrelsens webbplats på måndagen - har områden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen på olika boenden fått omdömen mellan ett och fem.

Överdirektör Håkan Ceder säger i ett pressmeddelande att läsningen kan bli smärtsam.

- Alla äldreboenden är inte bäst på allt. Men vi anser att Äldreguiden innehåller uppgifter som är bra för personal, chefer och politiker att känna till. Förhoppningsvis tar man till sig informationen och använder den i arbetet med att förbättra verksamheten, säger han.

Via guiden kan både enskilda äldreboenden, hela kommuner och stadsdelar i storstäderna jämföras.