Ros och ris för öns äldreboenden

Gotland är bra på att ge boende på öns äldreboende möjlighet att ha egen lägenhet och laga egen mat om man så önskar, visar en rapport från socialstyrelsen som jämför äldreboenden i hela Sverige.

De gotländska äldreboendena är däremot sämre än riksgenomsnittet med att ha yrkesutbildad personal och är även sämre på hur mycket tid som personalen ger de boende på hemmen.

Kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (m) säger i en kommentar att socialnämnden bör se över personalens utbildningsnivå och att kommunen kan bli bättre på att följa upp beslut om särskilt boende och hemtjänst.

Det blir mer om den gotländska äldrevården i aktualitetsprogrammet efter klockan fem i eftermiddag.