Jämför äldreboenden på webben

Från och med idag finns en möjlighet för alla gamla i vårt samhälle att via internet gå in och jämföra landets alla äldreboenden.

Uppgifterna är baserade på socialstyrelsens information och visar olika omdömen på en femgradig skala. Det handlar om att kunna jämföra kvalitet, personaltäthet, personalens kompetens, matkvalitet osv.

- Den redovisar också kvaliteten på hela äldreomsorgen, kommun för kommun, säger Håkan Ceder, som är Socialstyrelsens överdirektör.

Äldreguiden finns att nå via socialstyrelsens webbplats.