Sörmland

Toppar brott med dödlig utgång

Sörmland toppar den dystra statistiken när det gäller antalet anmälda brott mot liv och hälsa. Det här framgår av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Förra året anmäldes 5 sådana brott per 100 000 invånare i länet. Och det är en ökning med 63 % jämfört med året före.

Med brott mot liv och hälsa menas mord dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Totalt polisanmäldes förra året 13 brott mot liv och hälsa i länet.  

Det rör sig alltså om anmälningar och för Sörmlands del har det senare visat sig att det i åtminstone någon av anmälningarna inte rört sig om brott. 

Närmast i statistiken kom Stockholms och Värmlands län med 4 anmälda brott av den här typen per 100 000 invånare.